Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ CIRS.ORG และกลุ่มในเครือของเรา ,ทางเรา ,ของเรา ,เว็บเรา ,เว็บของเรา ,เว็บไซต์ของเรา ให้หมายถึงกลุ่มในเครือของ CIRS.ORG ที่กล่าวถึง คุณ ,ท่าน ,ผู้เล่น ,ลูกค้า ,ผู้ใช้บริการ,สมาชิก ผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดของเราและได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทางเรา

เว็บไซต์ CIRS.ORG และกลุ่มในเครือของเราทั้งหมดนั้น เคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้บริการและยังให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา CIRS.ORG จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา เพื่อแจ้งแก่ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านให้ทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีวิธีในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มา โดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง และมีวิธีในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นของผู้เข้าใช้บริการอย่างไร 

เราขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราอาจจะมีการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มได้ในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่ท่านได้มอบให้กับทางเรา โดยข้อมูลที่เราขอนี้จะใช้เพื่อทำการสมัครสมาชิก โดยท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลของท่านด้วยความเต็มใจ โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบของเว็บไซต์ของเรา โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ CIRS.ORG

  • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์
  • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการในงานเพื่อประเมินผลทางการตลาด
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมและข้อบังคับต่างๆ ของประเทศที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่
  • ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงการเดิมพันที่ผิดกฏหมายไปจนถึงการฟอกเงิน
  • ใช้เพื่อสร้งบัญชีผู้ใช้งานกับทางเว็บไซต์ เพื่อคำนวณโบนัสและรางวัลต่างๆ
  • ใช้ในการประมวณผลการเดิมพันและการทำธุรกรรมต่างๆของธนาคาร
  • ใช้ในการส่งมอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ

CIRS.ORG ขอเรียนให้ท่านที่เข้าใช้บริการมั่นใจว่า ทางเรามีความมุ่งมั่นและมุ่งเน้นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี เราพร้อมทำตามข้อตกลงอย่างเหมาะสมที่สุด ข้อมูลของท่านจะไม่ได้รับความเสียหายย่างแน่นอน และเพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ทางเว็บไซต์ของเราได้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้อย่างดี และเราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไว้ เพื่อให้สมาชิกของเราเกิดความมั่นใจว่าทางเว็บไซต์ของเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ที่ใดและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดบ้าง โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเป็นความยินยอมของผู้ใช้บริการที่มอบให้กับทางเว็บไซต์ของเรา โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไขและข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่าน ขอความกรุณาท่านไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้เรายังขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน ซึ่งอาจรวมถึง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อทำการส่งมอบข้อความการโฆษณารวมถึงการบริการและโปรโมชั่นต่างๆ ที่คาดว่าผู้ใช้บริการอาจจะสนใจ ทั้งนี้ท่านควรทราบอีกด้วยว่า การได้รับรางวัลหรือเงินใดๆจากทางเรา ท่านได้ยินยอมให้ ชื่อ-สกุลและรูปภาพของท่าน เพื่อใช้โปรโมทและการโฆษณาโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านล่วงหน้า ยกเว้นที่ได้ถูกห้ามไว้โดยกฏหมายเท่านั้น